Heltvätt av bil i Malmö

Heltvätt av bil i Malmö. Kom till oss för en komplett tvätt av hela bilen.

Vid heltvätt behandlas bilen med smutslösande medel alternativt avfettning vid hårt smutsade bilar.

Hela bilens utsida handtvättas. Alla gummimattor tas ur bilen och rengörs med vatten.

Bilen dammsugs invändigt, även bagageutrymmet. Hela bilen dammtorkas med fuktig trasa.

Slutligen poleras alla fönster med fönsterputs, både invändigt och utvändigt.

Tvätt utanför anläggning

Tvätt på gatan är aldrig lämpligt. Enklare tvätt med endast miljöanpassade schampon, ej avfettning, kan godtas i begränsad omfattning för privatfordon, men då ska det ske på gräsmatta eller dylikt som kan fånga upp tvättvattnet utan avrinning till dagvattenbrunn, öppet dike, vattendrag, sjö el dylikt och det får heller inte finnas vattentäkter som kan påverkas. Markägarens tillstånd krävs.

Avspolning av lera och damm utan några tvättmedel alls godtas också för fordon som används i yrkesmässig verksamhet, men inte heller då på gatan utan man ska hålla sig på gräsmatta, grusplan eller dylikt, och givetvis inte i närheten av brunnar, stränder, bäckar mm.

Kom till oss i Malmö för miljövänlig biltvätt!
Från heltvätt till Biltvätt

Besök vår bilvårds hemsida